Om Jesper Handberg Nielsen

Din fortrolige skrivepartner

Jeg er LinkedIn-ghostwriter, en loyal samarbejdspartner og to kyndige hænder på tastaturet.

Min mission: At du får de ønskede reaktioner på dine LinkedIn-opslag, online eller ansigt til ansigt med målgruppen.

Mit mål er at skrive, så du tænker, at “det var sådan, jeg gerne selv ville have skrevet det”. For dine budskaber og behov er i centrum, og det er vigtigt, at du kan spejle dig i de opslag, vi sammen sender ud til offentligheden.

Du skal føle dig tryg ved vores samarbejde.

Som ghostwriter specialiserer jeg mig i at skrive LinkedIn-opslag, som understøtter din branding som leder, fagspecialist eller meningsdanner. Derfor er jeg bevidst om, hvordan jeg skaber synlighed, der øger din troværdighed uden at sætte den på spil.

En ghostwriter med mange redskaber

Forstærker dine budskaber

Med en uddannelse som fagjournalist, en kandidat i samfundsvidenskab, en bachelor i erhvervsøkonomi og efteruddannelse i jura er jeg klædt på til – gennem interview og samtale – at afkode og formidle dit fagområde og dine synspunkter.

Desuden lægger jeg som ghostwriter vægt på at holde mig opdateret om, hvad der sker i den offentlige debat, og hvordan dine budskaber passer ind i tidens diskurs.

Som tidligere konsulent i et ledelsessekretariat og juridisk sagsbehandler i et ministerium er jeg vant til på én gang at se verden gennem en kommunikativ, juridisk, politisk og specialfaglig linse. Du kan altså være sikker på, at jeg kan give dig et konstruktivt modspil, og at tekster fra min hånd er så gennemtænkte, som de er velskrevne.

Som underviser i Emotionelle Kundetyper (c) skriver jeg, så teksten både matcher din stemme og tager højde for målgruppen helt ned til specifikke ord. Desuden bruger jeg redskaberne fra adfærdsdesign, copywriting og skønlitteratur til at skærpe leveringen.

Fagbøger og ghostwriting

Dine budskaber i bogform

Jeg er forfatter til romanen “Bangkok Brænder”, som findes på mange danske biblioteker, og fagbogen “Styrk dit brand – Skriv en bog”, som er en guide til at skrive, udgive og brande sig med en fagbog.

Desuden udbyder jeg et onlineforløb, hvor virksomheder og soloselvstændige kan få min hjælp til at skrive, udgive og markedsføre en fagbog efter et trygt og pålideligt system.

Føler jeg, at et bogprojekt er fornuftigt, fungerer jeg også gerne som ghostwriter på en fagbog. Men det er en ydelse, som primært er forbeholdt mine faste kunder eller andre, hvis personlige og faglige profil og budskaber, jeg kender godt.