Privatlivspolitik (GDPR)

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Skrivekompagniet, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

CVR-nr.: 39863537

Dataansvarlig: Skrivekompagniet v. Jesper Handberg Nielsen

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via jesper@skrivekompagniet.dk

Behandlingsaktiviteter

Besøg på hjemmeside/cookies

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der en række oplysninger om dig og dit forbrug af siden, som blandt andet bruges til at se, hvor mange besøgende vi har på vores side, hvilke sider der tiltrækker mest opmærksomhed i hvilke perioder, og fra hvilke geografiske lokationer vi har fleste besøgende. Ønsker du ikke, at der indsamles oplysninger, bør du slå cookies fra i din browser eller – alternativt – forlade siden.

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller mobil med det formål at genkende din enhed og huske dine indstillinger samt udføre statistik og målrette indholdet herefter. Cookies kan ikke indeholde skadelige filer som f.eks. virus.

Oplysninger om din brug af websitet kan potentielt blive delt med partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. De kan kombinere de delte data med oplysninger, som de allerede ligger inde med.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies i din browser, ligesom du naturligvis kan forlade siden.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via: jesper@skrivekompagniet.dk

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og f.eks. svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig, såfremt vi når frem til, at du ikke ønsker vores ydelser.

Bliver du kunde, kan der være behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vi kan servicere dig.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi kan sikre os, at vores ydelser leveres på den bedst mulige måde. Når vi servicerer vores kunder, behandler vi oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når kundeforholdet er afsluttet, sletter vi personoplysningerne.

Nyhedsbrev

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til det. Det kræver i første omgang, at du angiver dit fornavn og din mailadresse. Efterfølgende sender vi dig en mail, så du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med nyhedsbrevet er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Har vi ikke sendt dig et nyhedsbrev i 1 år eller længere, bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af nyhedsbrevet, gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt på grund af forældelseskrav, jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag ifølge bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger såsom navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter det relevante regnskabsårs afslutning.

Databehandlere

Videregivelse af personoplysninger

Vi benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Databehandlere omfatter:

  • AVEO (hosting og webydelser)
  • Dinero (regnskab)
  • MailerLite (nyhedsbrev)
  • Microsoft (cloudløsning m.v.)
  • Google (cloudløsning m.v.)
  • Meta (sociale medier)
  • LinkedIn (sociale medier)
  • WhatsApp (kommunikation)

 

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Vores leverandører skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet. I praksis betyder det, at vi vælger leverandører, hvis politik for databehandling efter vores vurdering er i overensstemmelse med gældende ret.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand og lægger vægt på fortrolighed.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS, samt databehandlere udenfor EU/EØS, hvis de kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse efter EU-reglerne.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os, så vi kan hjælpe dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden vi sletter dem ifølge vores almindelige retningslinjer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.