Sådan foregår samarbejdet med din fortrolige skrivepartner, ghostwriteren

Du ved det formentlig allerede. Når du læser et opslag fra en offentlig person på LinkedIn, er det ikke nødvendigvis skrevet af personen selv. Og hvis du har prøvet at få et brev fra en minister, er det måske kun underskriften, der stammer fra afsenderens hånd. Også mange bøger, som udgives under et kendt navn, bliver reelt skrevet af et menneske, som aldrig bliver kendt af offentligheden: Ghostwriteren. Sådan er virkeligheden, og det er der gode grunde til.

 

Tid er en værdifuld ressource

Jo dygtigere du er kendt for at være inden for dit fagområde, des større er sandsynligheden for, at andre gerne vil læse, hvad du har på hjerte. Men du har formentlig opnået din position, fordi du fokuserer på det, der allermest fortjener din opmærksomhed, og ofte vil det være noget andet end at skrive sociale medieopslag, bøger eller kronikker.

Her kommer ghostwriteren ind i billedet. For ghostwriteren kan sørge for, at du synliggør dit brand og får en troværdig tilstedeværelse på en platform som LinkedIn, uden at det bliver en uforholdsmæssigt stor byrde for dig. Ghostwriteren indtræder i rollen som din professionelle formidler og dine hænder på tastaturet, som din fortrolige og personlige kommunikatør.

Hvis du er tilknyttet en større organisation, kan du muligvis trække på en kommunikationsenhed. Men det er ikke sikkert, at alle dine budskaber og din personlige branding angår organisationen. Måske er det kun dig, der skal vide, at en anden skriver dine tekster. Er det tilfældet, kan en uafhængig ghostwriter være løsningen.

 

Et nært samarbejde

Den grundige ghostwriter finder ind til de idéer og tanker, der gør dig til et fyrtårn eller en meningsdanner, og formidler dem på en måde, så du tænker, at det var præcis det budskab, du gerne ville have ud – og sådan, du gerne selv ville have formuleret det.

Når du har et langvarigt og tillidsfuldt samarbejde med en ghostwriter, kommer vedkommende til at kende din stil, dit vidensområde og din stemme så godt, at nye tekster kan blive til på baggrund af et ret beskedent input fra dig. Det er et nært samarbejde, hvor du kan indtale en besked til ghostwriteren, stige på et fly og vide, at der ligger en tekst klar til godkendelse, når du lander (hvis det da er sådan, I har aftalt at arbejde sammen).

Ghostwriteren skal være sig bevidst, at vedkommende er et redskab til at emulere din personlighed, forstærke dine budskaber og forbedre din kommunikation overfor din målgruppe. Og du skal forstå at bruge ghostwriterens viden om kommunikation til at værne om din stemme, dine mærkesager og din troværdighed.

 

Fælles værdier, ærlig kommunikation

Samarbejdet imellem dig og ghostwriteren bør være baseret på fælles værdier. Hvis du eller ghostwriteren for eksempel føler, at jeres respektive grænser bliver overskredet, når I formidler dine budskaber, vil mindst en af jer få problemer med integriteten.
Det betyder ikke, at ghostwriteren skal stå på mål for alle dine synspunkter, for her må man skelne imellem grundlæggende værdier og personlige præferencer og holdninger. Ghostwriteren skal ubetinget kunne identificere og tilsidesætte sine egne holdninger og leve sig ind i dine. Men I skal begge have en følelse af, at der ligger en grundlæggende ordentlighed bag budskaberne, ellers er I ikke et match.

Åbenhed og ærlighed er en nødvendighed. Ghostwriteren skal forudse alle mulige reaktioner på dine tekster og fortælle dig om både muligheder og risici ved at udtrykke dine holdninger, særligt hvis de bliver udtrykt med kant. Ghostwriteren må ikke holde igen med sandheder, der har betydning for din kommunikation, heller ikke hvis de er ubehagelige.

 

En høj grad af forudsigelighed
Ghostwritere har typisk en bred viden om samfundsforhold, politisk tæft og indsigt i deres kunders fagområde, og når en vinkel skal foldes ud, bruger ghostwriteren sine journalistiske redskaber til at indsamle de oplysninger, som pågældende skal bruge for at kunne skrive en tekst, der ikke alene er korrekt, men også repræsenterer din viden, værdier og holdninger. Det kan ske igennem samtaler med dig eller via andre troværdige kilder.


Fra starten af jeres samarbejde lægger I en strategi og en operationel plan for din skriftlige kommunikation og branding, og over tid opbygger ghostwriteren et katalog af dine faglige og personlige budskaber, historier, erfaringer og personlighedstræk. I praksis viser det sig ved, at der opstår en høj grad af forudsigelighed i kommunikationen imellem dig og din ghostwriter, og at der stadig sjældnere er behov for at rette i de udkast, der bliver udarbejdet.

 

Fortrolighed, loyalitet og empati

Når du bruger en ghostwriter, inviterer du personen ind i dit maskinrum, og måske endda det private værelse inde bag maskinrummet. I kommer til at dele overvejelser og mellemregninger, og det skal kunne foregå så frit som muligt. Derfor skal ghostwriteren kende sine forpligtelser. Oplysninger, som ghostwriteren får i forbindelse med sin opgaveløsning, skal altid behandles med forsigtighed, loyalitet og respekt for indgåede aftaler om fortrolighed.

Din ghostwriter skal være empatisk. Det er nødvendigt, fordi du skal kunne stole på, at vedkommende behandler dig og dine oplysninger med respekt, forståelse og en ægte lyst til at arbejde for dine interesser. Kun når du arbejder med en person, som har empati, vil det være forsvarligt for dig at være så åben og ærlig, som du skal kunne være, når I diskuterer de personlige, og måske nogle gange penible, aspekter af din kommunikation.

Ghostwriteren må, medmindre andet er aftalt, gå ud fra, at jeres samarbejde kun er kendt af jer. Men det bør aftales, inden samarbejdet påbegyndes. Hvis ghostwriteren skal kontakte udenforstående personer på dine vegne, kan det selvfølgelig være nødvendigt med en vis synlighed, og det kan da også være helt i orden at fortælle i sit netværk, at man får hjælp til sin kommunikation.


Men fortrolighed er udgangspunktet.